Linggo, Abril 2, 2017

“Localized Peacetalks”, Sabotahe sa Usapang Pangkapayapaan ng 903rd Bde PAPahayag sa Midya
Abril 2, 2017


“Localized Peacetalks”, Sabotahe sa Usapang Pangkapayapaan ng 903rd Bde PA

Malugod na sinusuportahan ng Celso Minguez Command ang muling pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan. Tulad ng libo-libong rebolusyonaryong pwersa sa buong bansa, umaasa ang CMC na magiging mabunga ang ika-apat na usapan na nakatakda ngayong mag-uumpisa sa The Netherlands. Ang rebolusyonaryong pwersa ay pumapasok sa usapang pangkapayapaan sa tanging layuning ipaglaban ang mga demokratikong interes ng mamamayan at bahagi nito ang pagkakamit ng matagalan at makatarungang kapayapaan.
Sabotahe sa usapang pangkapayapaan ang "localized" peacetalks na nais igiit ni Col. Fernando Trinidad, commanding officer ng 903rd Bde PA. Malinaw sa militaristang giit ni Col Trinidad na hindi sila sumusuporta sa peacetalks, tulad ng posisyon ng buong reaksyunaryong AFP. Hindi ito nakapagtataka sa 903rd Bde PA dahil hindi naman ito tumupad sa sariling deklarasyon ng tigil-putukan noong nakaraaan, mula Agosto 2016 hanggang Enero 2017. Sa panahong iyon, todo-todong operasyong militar at atake sa mamamayang Sorsoganon ang isinagawa ng 903rd Bde PA. Ang linya ng "localized peacetalks" ay naglalayon lamang buwagin ang pagkakaisa ng mga rebolusyonaryong pwersa at walang ibang nais kundi pasukuin ang rebolusyon.
Kailangang maging mas mapagbantay ang CMC-BHB at ang mamamayang Sorsoganon sa higit pang sabotahe ng AFP-PNP-CAFGU sa usapang pangkapayapaan laluna sa kalagayang walang idineklarang tigil-putukan ang alinman sa GRP at NDFP. Kailangang bantayan at labanan ang nagpapatuloy na atake ng 903rd Bde PA laban sa rebolusyonaryong pwersa at mamamayan ng Sorsogon.

Labanan ang mga militaristang mananabotahe ng kapayapaan sa Rehimeng Duterte!
Isulong ang digmang bayan hanggang makamit ang matagalan at makatarungang kapayapaan!


Ka Samuel Guerrero
TagapagsalitaMartes, Pebrero 7, 2017

Hinggil sa Engkwentro ng Bagong Hukbong Bayan at 31st IBPA sa Casiguran, Sorsogon


Pahayag sa Midya
Pebrero 7, 2017


Hinggil sa Engkwentro ng Bagong Hukbong Bayan  at 31st IBPA sa Casiguran, Sorsogon


Isang yunit ng BHB at isang platun ng 31st IBPA sa pamumuno ng isang 2Lt. Pendejito ang nagkalabanan sa Sityo Cabungahan, Brgy Trece Martires, bayan ng Casiguran noong umaga ng Pebrero 6, 2017. Dalawang elemento ng militar ang agad na napuruhan ng command-detonated na pasabog ng mga kasama at nasugatan sina Pfc. Mart Maximo Osanida at Cpl. Jerome Tu. Walang pinsala sa panig ng BHB.

Ang mga kasama noon ay pansamantalang pumwesto sa isang masukal na bahagi para iwasan ang tropa ng 31st IBPA na nag-operasyong kombat sa boundery ng bayan ng Casiguran at Gubat. Matatandaang nagpahayag ng pagbawi sa unilateral ceasefire declaration ang panig ng CPP-NPA-NDFP noong Pebrero 1 ngunit mayroon pang 10 araw na palugit para maging ganap na effective ito batay sa mga napagkasunduang guidelines sa negosasyong pangkapayapaan kaya sinikap ng mga kasama na umiwas sa labanan hangga’t maaari bilang bahagi ng pagtupad sa active defense na moda ng pagkilos.

Samantala, ang isang platung tropa ng 31st IBPA na nakalaban ng BHB sa nabanggit na engkwentro ay Enero 30 pa umukopa sa baranggay hall ng Brgy. Sta Cruz, Casiguran at sumaklaw pa sa Brgy. San Pascual ng parehong bayan. Noong umaga naman ng Pebrero 4 ay may dagdag na nag-operasyon na tatlo pang platun ng 31st IBPA sa Brgy. Trece Martires at mga kalapit-baryo nito (Brgy. Sangat, Union at Bulacao, lahat bahagi ng bayan ng Gubat). Liban sa pagtutugis sa mga yunit ng BHB, hinaras ng mga militar na ito ang ilang sibilyan na pinagsususpetahan nilang NPA supporters. Sa pagkakataong iyon, wasto lamang para sa mga kasama sa BHB na ipagtangggol ang sarili at ang masa laban sa malinaw na pag-atake ng kaaway.

Pinatunayan ng mga pangyayari na peke ang tigil-putukan na idineklara ng AFP. Mula Agosto 2016 hanggang sa bawiin na nila ang pekeng ceasefire nitong Pebrero 3 ay tuloy-tuloy ang mga operasyon sa mga sonang gerilya sa halos lahat ng panig ng bansa. Tusong ginamit ng Phil. Army ang bayanihan team operations at kahit na ang Oplan Tokhang upang makapasok at magmantini ng tropa nila sa mga sonang gerilya sa panahon ng tigil-putukan. Ang mga combat operations naman nila ay nagpapanggap na community visitations at hindi kuno nagnanais ng engkwentro sa BHB. Ang mga mamamayang Sorsoganon laluna ang mga naninirahan sa mga sonang gerilya ay makakapagpatunay sa mga operasyong militar ng 31st IBPA sa loob ng mga sonang gerilya sa probinsya na lumabag sa sarili nilang tigil-putukan.Ka Samuel Guerrero
Tagapagsalita

Miyerkules, Nobyembre 9, 2016

Operasyong Militar ng 31st IBPA, Pagsabotahe sa Tigil–Putukan


Pahayag sa Midya
Nobyembre 9, 2016


Operasyong Militar ng 31st IBPA, Pagsabotahe sa Tigil–Putukan 

Patuloy ang pananabotahe ng 31st IBPA sa tigil-putukan. Mula nang magdeklara ng tigil-putukan, noong buwan ng Agosto hanggang sa kasalukuyan, nagmamantini ang mga operasyong militar nito sa probinsya ng Sorsogon.

Sa kasalukuyan, nakamantini ang mga PDT operations nito sa mga baranggay ng Fabrica, San Antonio, Sta. Lourdes at San Ramon sa bayan ng Barcelona at Brgy. Cabagahan, Matnog.

Upang pagtakpan ang kanilang paglabag sa tigil-putukan, tinatawag nilang “baranggay visitation” lamang ang mga combat operations nila. Ang mga civil-military operations naman tulad ng PDT (peace and development team) operations na ilang buwan nang nasa loob ng mga interyor na baranggay ng Barcelona, Gubat at Matnog ay pinapalabas naman na hindi diumano pang-kombat ang layunin kaya hindi daw sila lumalabag sa tigil-putukan.

Ang kasinungalingan nila ay pinatunayan ng mga kaso ng panghaharas, pananakot at pananakit sa Brgy. Balocawe, Matnog na isa sa sinaklaw ng PDT operations nila nitong buwan ng Agosto. Sa mga reklamo ng ilang residente sa nabanggit na baranggay, pinag-initan ng tropang 31st IBPA sa pangunguna ng isang 1st Lt. Meneses at Sgt Asares ang mga dumalo sa rally sa Maynila noong unang SONA ni Pres. Duterte noong July 25. Paulit-ulit silang inimbistigahan kung bakit dumalo sa rally, pilit pinapaamin na kasapi o sumusuporta sa NPA, pilit kinunan ng litrato at pinapapirma sa isang blangkong papel. May isang baranggay tanod naman na sinaktan habang iniimbistiga. Dagdag pang reklamo ng mga residente ang pangingikil sa kanila ng pera tuwing magbebenta sila ng uling sa bayan ng Matnog at natatakot sila dahil madalas ang paglalasing ng mga ito. Nangangamba ang mga residente ng mga baranggay na minamantinihan ng mga operasyong militar ng tropang 31st IBPA dahil walang pakundangan ang mga paglabag nito sa karapatang-pantao kahit habang nagpapanggap na tumatalima sa tigil-putukan.

Kinokondena ng Celso Minguez Command ang mga paglabag ng tropang 31st IBPA sa tigil-putukan at sa karapatang-pantao. Kinokondena din ng CMC ang mapang-upat na operasyong militar nila. Ang lahat ng yunit ng BHB sa probinsya ng Sorsogon ay tatalima sa sarili nitong tigil-putukan at magpapatupad ng aktibong pagdepensa sa kanilang hanay.


Ka Samuel Guerrero
Tagapagsalita


Miyerkules, Setyembre 14, 2016

Nagpapatuloy ang Operasyong Militar ng 31st IBPA sa Lalawigan ng Sorsogon


Pahayag sa Midya
Septembre 15, 2016


Nagpapatuloy ang Operasyong Militar ng 31st IBPA sa Lalawigan ng Sorsogon


Halos tatlong linggo na mula nang ideklara ang unilateral ceasefire ng GRP (Gubyerno ng Republika ng Pilipinas) ngunit nagpapatuloy pa rin ang mga opensibong operasyong militar ng tropang 31st IBPA sa mga interyor na baranggay sa lalawigan ng Sorsogon.

Ni minsan mula nang maideklara ang nasabing tigil-putukan, hindi umalis ang kanilang nag-ooperasyong tropa sa mga baranggay ng Sinibaran, Bon-ot, Coron-coron, Cabagahan at Bariis sa bayan ng Matnog at ganoon din sa Brgy. San Antonio, Barcelona. Nanatili sila sa mga lugar na ito hanggang sa kasalukuyan. Samantala, muli na naman silang nag-operasyon sa Brgy Calateo, bayan ng Juban mula nitong Septembre 15, 2016 ng umaga. Sa bayan naman ng Gubat, nananatili ang presensya ng kanilang operasyong militar sa mga baranggay ng Sangat, Cabigaan at Tiris mula Septembre 13 hanggang sa kasalukuyan.

Ang mga kilos na ito ng tropang 31st IBPA ay labag sa sarili nilang tigil-putukan at sa mando ng kanilang commander-in chief na si Pres. Duterte na mahigpit na sumunod sa SOMO (suspension of offensive military operations) ng AFP. Sa kabila nito, nananatili sa moda na aktibong pagdedepensa ang mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa lalawigan.


Ka Samuel Guerrero
Tagapagsalita


Huwebes, Agosto 25, 2016

Hindi tumitigil ang mga operasyong militar ng AFP sa Sorsogon


Pahayag sa midya
Agosto 26, 2016

LIMANG araw mula nang magdeklara ng unilateral na tigil-putukan si Presidente Duterte ng GRP, mukhang wala pang plano ang 31st at 22nd Infantry Battalion ng Philippine Army na itigil ang mga operasyon nila sa iba't ibang bahagi ng Sorsogon.

Sa bayan ng Matnog, nananatili ang mga nag-ooperasyong sundalo sa mga baryo ng Sinibaran, Coron-coron at Bariis na may isang buwan nang nakapirmi roon. Noong Agosto 22, pumasok at nakahimpil pa ang mga tropang militar sa sentro ng Barangay Bulacao, Gubat. Okupado pa rin ng mga sundalo ang Barangay San Antonio at Fabrica sa bayan ng Barcelona. Ngayong umaga lamang, 30 sundalo ng 31st IB ang pumasok sa Barangay Calmayon at Barangay Maalo sa Juban.

Nababahala kami sa tila nanghahamong kilos ng mga tropa ng AFP. Gayunman, desidido ang lahat ng yunit ng BHB sa Sorsogon na tumalima sa tigil-putukang idineklara ng pambansang kumand ng BHB. Nananatili ang atas ng Celso Minguez Command sa lahat ng yunit sa ilalim nito na umiwas sa sagupaan hangga't kakayanin at huwag magpadala sa pambubuyo ng kaaway.

Itinataguyod namin ang isinasagawang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at NDFP at sana'y gayundin ang gawin ng AFP.

Ka Samuel Guerrero
Tagapagsalita

Linggo, Agosto 21, 2016

Kondenahin ang Pananabotahe ng 31st IBPA sa Tigil-putukan


Pahayag sa Midya
Agosto 21, 2016Kondenahin ang Pananabotahe ng 31st IBPA sa Tigil-putukanKinokondena ng Celso Minguez Command ang muling pananabotahe ng tropang 31st IBPA sa sarili nilang deklarasyon ng tigil-putukan. Nananatili sa mga sonang gerilya sa probinsya ng Sorsogon ang mga opensibang operasyong militar nila hanggang sa kasalukuyan.

Naitala sa mga bayan ng Bulan, Juban, Matnog, Casiguran, Gubat at Barcelona ang opensibang operasyong militar ng 31st IBPA ngayong Agosto 21, ang unang araw ng tigil-putukan. Sa halip na umuwi sa kanilang mga kampo, nagmantini ang presensya nila sa Brgy. Catanusan, Juban at Brgy. Sta Cruz, Casiguran. Samantala, sa bayan ng Gubat at Bulan, lalo pang umabante papasok sa sonang gerilya at lumayo sa kanilang pinanggalingang kampo ang dati nang combat operations nila. Sa Gubat, mula sa Brgy. Bulacao tumungo sila sa Brgy. Sangat at sa Bulan naman, mula sa Brgy Calomagon ay umabante sila sa Brgy. Quirino na halos 11 kilometro na ang layo mula sa pinakamalapit na kampo nila. Ang mga operasyong PDT naman sa Brgy. Fabrica, Barcelona at Brgy. Bariis at Sinibaran sa Matnog ay nagmantini. Ang operasyong PDT (Peace and Development Team) na isang civil-military operation ay opensiba ang postura at esensya.

Ang operasyong militar ng tropang 31st IBPA sa mga sonang gerilya ay malinaw na sabotahe at kabaliktaran ng tigil-putukan na idineklara ni Pres. Duterte noong Agosto 19 bilang tugon sa nauna nang unilateral ceasefire na idineklara ng NDFP sa parehong araw. Hindi totoo at walang silbi ang kanilang SOMO (suspension of offensive military operations). Dapat itong tingnan bilang sabotahe sa usapang pangkapayapaan na matagal nang pinagsisikapang matuloy ng magkabilang panig ng rebolusyonaryong kilusan at gubyerno ng Republika ng Pilipinas at nakatakdang magsimula sa Agosto 22. Ang maagang pagsabotahe ng 31st IBPA sa usapang pangkapayapaan ay nagpapakita ring ayaw ng AFP ng tunay at makatarungang kapayapaan. Nilabag din ng tropang 31st IBPA ang unilateral ceasefire declaration nila noong nakaraang Hulyo.

Sa kabila nito, ang lahat ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Celso Minguez Command ay titigil at pipigil sa mga opensibang operasyon nito laban sa tropang AFP at PNP batay sa idineklarang unilateral ceasefire ng NDFP.


Ka Samuel Guerrero
TagapagsalitaMartes, Agosto 16, 2016

Asset sa Paniktik ng 31st IBPA, Pinarusahan ng Kamatayan

Pahayag sa Midya
Agosto 16, 2016

Asset sa Paniktik ng 31st IBPA, Pinarusahan ng Kamatayan


Hinatulan ng parusang kamatayan si Ediza Espenida, babae, 23 taong gulang sa Brgy. Bentuco, Gubat, Sorsogon noong gabi ng Agosto 15, 2016. Si Espenida ay asset sa paniktik ng tropang 31st  IBPA.

Napatunayan ng Hukumang Bayan na si Espenida ang nagpakubkob sa isang iskwad ng Bagong Hukbong Bayan na pansamantalang nakahimpil sa isang bahay sa parehong baranggay noong Pebrero 24, 2016. Embwelto din si Espenida sa pagpatay ng 31st IBPA sa isang sibilyan na si Nelson Eripol, biktima ng ekstrahudisyal na pamamaslang noong Mayo 5, 2016. Umamin ang 31st IBPA sa pamilya ni Eripol na sila ang bumaril-patay dito at nagdahilan na napagkamalan kasi nila ito bilang kanilang target. Bago pa nangyari ang pagpatay, pinag-initan na ng mga militar ang biktima at pinaratangan na suporter ng BHB.


Ka Samuel Guerrero
Tagapagsalita