Miyerkules, Disyembre 13, 2017


Pamamaril sa dalawang sibilyan ng 31st IBPA at 508th SPPSC-PNP at
hindi engkwentro ang naganap sa bayan ng Bulan


Mariing kinukundena ng Celso Minguez Command at ng mamamayang Sorsoganon ang pamamaril sa dalawang sibilyan at panghaharas ng 31st IBPA at 508th SPPSC-PNP kahapon sa Brgy. Somagongsong, Bulan. Hinugot sa kawalan ang ipinagyayabang ng kaaway na nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng kanilang pwersa at isang yunit ng pulang hukbo. Walang engkwentrong naganap at wala ni isang kasapi ng New People’s Army (NPA) sa nasabing lugar.
Ang totoo, pinagbabaril ng mga elemento ng magkakumbinang tropang 31st IBPA at 508th SPPSC-PNP ang dalawang kabataang sina Jonel Panelo Nunez, residente ng Brgy. Somagongsong at si Jun Ventura Gigantones, residente ng Brgy. Zone 5, Bulan.
Ang mga biktima ay nagtatrabaho sa nasabing barangay bilang drayber at mekaniko. Sila ay lulan ng isang L300 van na pag-aari ng kanilang among negosyante nang harangin at paputukan ng 6-kataong pulis na nakadamit-sibilyan sa krosing ng kalsada papasok sa Brgy. Somagongsong.
Matapos ang pamamaril, hinaras ng mga pulis ang mga residente sa lugar kung saan umano tumakbo ang dalawa. Pinagbantaan pang raratratin ang isang residenteng hinanapan sila ng search warrant. Nang igiit ng mga residente na sibilyan ang kanilang hinaharas at pinaputukan, nagkunwari ang kaaway na may labanang naganap para pagtakpan ang kanilang paglabag sa karapatang tao.
Nagkandabuhul-buhol na ang kasinungalingan ng kaaway. Liban sa pag-iimbentong NPA ang mga sibilyan na biktima nilang pandarahas, pinalalabas din ng kaaway na may hawak na baril sina Nunez at Gigantones na kinuha mula sa loob ng van. Upang makaligtas sa kahihiyan, pinagmumukha rin ng kapulisang tinakbuhan ng mga biktima ang kanilang tsekpoynt kaya sila namaril. Sa katunayan, hindi lehitimo ang kanilang tsekpoynt na batbat ng mga paglabag sa sarili nilang mga panuntunan. Mapatototohanan ng mga residente at upisyales ng Brgy. Somagongsong na gawa-gawa lang ng 31st IBPA at 508th SPPSC-PNP ang ipinamamarali nilang labanan.
Sa bisa ng mapanupil at teroristang Proclamation 360 at 374 ni Duterte, lalong naging mabangis ang inutil na AFP-PNP-CAFGU sa paglulunsad ng brutal na kontra-mamamayang gera nito. Ngunit nahihibang na si Duterte at ang kanyang mga kroni kung iniisip nilang kaya nilang patahimikin ang mamamayan sa pamamagitan ng kanilang mga patraydor na opensiba at nag-uulol na karahasan. Lalo lamang niyang pinakukulo ang galit ng masa at pinagtitibay ang kapasyahan ng pinakamalawak na hanay ng mamamayan na ubos-kayang labanan ang kanyang makaimperyalistang tiraniya.
Ngayon higit kailanman ang panahon ng pagkakaisa. Walang ibang magtatanggol sa karapatan ng masang pinagsasamantalahan kundi ang mismong sambayanan. Ang pagiging nyutral ay pagpanig sa walang lubay na karahasan at walang katuturang pagpatay. Ang pananahimik ay pagpanig sa brutalidad at terorismo ng estado. Hinihingi ng panahon ang pagtindig para sa katarungan at kapakanan ng taumbayan.
Nananawagan ang Celso Minguez Command sa mga upisyales ng prubinsya ng Sorsogon na manindigan kasama ang masa at magsagawa ng obhetibo at masinsing imbestigasyon kaugnay ng pinakabagong insidente ng pandarahas ng mersenaryong hukbo. Hinihimok ang mga progresibong organisasyon, taong-simbahan, alagad ng midya at iba pang tagapagbantay ng karapatang tao na magsagawa ng hiwalay na fact-finding mission at maging bahagi sa pagpapanagot sa AFP-PNP-CAFGU at sa rehimeng ito sa kanilang mga krimen laban sa mamamayan. Kasabay nito, makakaasa ang sambayanan sa mas maigting na mga taktikal na opensibang ilulunsad ng kanilang tunay na hukbo – ang New People’s Army.


Papanagutin ang 31st IBPA at 508th SPPSC sa kanilang pandarahas sa mamamayan!
Labanan ang terorista at maka-imperyalistang pamumuno ni Duterte!
Mamamayan, ipagtanggol ang hanay, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!


Ka Samuel Guerrero
Tagapagsalita


Lunes, Oktubre 23, 2017

Papanagutin ang PNP at AFP sa pagpatay kay Romel Deniega Sium at iba pang sibilyang biktima ng extra-judicial killings sa Sorsogon

Pahayag sa Midya
Oktubre 23, 2017


Papanagutin ang PNP at AFP sa pagpatay kay Romel Deniega Sium
 at iba pang sibilyang biktima ng extra-judicial killings sa Sorsogon


Mariing kinokondena ng Celso Minguez Command ang mga panibagong kaso ng ekstrahudisyal na pamamaslang na bumiktima ng mga sibilyang Sorsoganonna kagagawan ng pasistang kaaway. 

Mula lamang nitong Oktubre 17, tatlong sibilyan muli ang panibagong biktima ng pamamaslang (EJK) ng kapulisan at kasundaluhan.  Noong Oktubre 17 ng gabi, binaril-patay sa sentrong bayan ng Gubat si Alan Nolasco, isang traysikel drayber at residente ng Brgy. Tabi, Gubat. Kasabay sa insidenteng ito ang kanyang kapatid na nakaligtas lamang dahil nakatakbo ngunit tinamaan din ng bala. Sumunod na gabi, Oktubre 18, nang barilin din nila si Alden Enano, traysikel drayber din at residente ng Brgy. Monbon, Irosin. Ang pinakahuling biktima naman na si Romel Deniega Sium ay binaril-patay sa Sityo Baribag, Brgy. Bibincahan, Sorsogon City noong alas-8 ng gabi, Oktubre 20.

Ang mga pamamaslang na ito ay ganting-salakay sa mamamayang sibilyan ng mga nabubuwang na kaaway. Isinagawa nila ang mga ito pagkatapos ng mga taktikal na opensiba ng Bagong Hukbong Bayan. Lahat ng mga biktima ay walang kaugnayan sa rebolusyonaryong kilusan, kahit na si Sium na minsang naging kasapi ng BHB ngunit matagal nang umalis at namuhay bilang sibilyan. Ang mga kaso ng EJK na ito ay malinaw na kagagawan ng berdugong AFP at PNP na walang pakundangan sa pagpuntirya sa mga mamamayang sibilyan kapag natatalo sa pakikipaglaban sa BHB.

Batay sa pag-imbestiga ng CMC, nakilala ang tatlo sa apat na salarin sa pagpaslang kay Enano. Ang mga ito ay sina Jonathan Hapa, Dennis Gabionsa at Michael Villalobos, pawang mga pulis. Ipinaabot ito sa CMC ng ilang testigong sibilyan na nakakita sa kanila nang magtanggal sila ng isinuot na bonnet. Samantala, lahat ng ebidensiya sa pagpaslang kay Sium ay walang kaduda-dudang nagtuturo sa PNP at AFP bilang salarin. Si Sium ay pinaslang nila dahil lamang sa pagdududa na ito ay may kaugnayan sa rebolusyonaryong kilusan dahil sa dati nitong bakgrawnd. Nang maraming nakakita sa kanilang pamamaslang, napilitan silang palabasing lehitimong operasyong militar ito at basta na lamang pinangalanan na holdaper ang kawawang biktima. Kahit saang rekord ay walang naitalang “Sium robbery-hold-up gang” sa Sorsogon. Marami din ang makakapagpatunay sa pagkatao at simpleng pamumuhay ni Sium, taliwas sa inaasahang maluhong pamumuhay ng isang magnanakaw.

Pinupuri ng CMC ang katapangan at mataas ng pagpapahalaga sa hustisya ng ilang mamamayan na naglakas-loob, hindi natakot at nagpahayag ukol sa katotohanang nasa likod ng mga pang-aabusong ito laban sa mamamayan at nagturo sa mga salaring pulis at sundalo. 

Nananawagan ang CMC sa iba pang mamamayan na magsalita ukol sa kanilang nalalaman para maparusahan ang mga berdugong direktang maysala sa mga kaso ng EJK at iba pang pang-aabuso. Batid ng CMC na karamihan ng mga testigo sa ganitong kaso ay nangangamba sa kanilang kaligtasan, kaya’t maaaring lihim na ipaabot ninyo ang mga impormasyon sa anumang yunit ng BHB o rebolusyonaryong organisasyon sa inyong lugar, upang mailitis at maparusahan ang maysala ng hukumang bayan.

Nananawagan din ang CMC sa mamamayang Sorsoganon at mga indibidwal na nagtataguyod sa karapatang-pantao na kundenahin ang mga kaso ng EJK at tumindig at kumilos upang mapanagot ang mga nag-aabuso sa karapatang-pantao ng mamamayang sibilyan. Kailangan ding magbantay sa iba pang kaso ng pang-aabuso dahil hanggang kinokonsente mismo ni Duterte ang EJK bilang lehitimong gawain ng kanyang AFP at PNP, asahang aalagwa pa ang ganitong mga pang-aabuso. Tanging sa nagkakaisang paglaban ng mamamayan laban sa pang-aabuso sa kanilang karapatan, mapipigilan at mabibigo ang mga anti-mamamayang Gawain ng AFP-PNP at ng rehimen ni Duterte.


Ka Samuel Guerrero
Tagapagsalita

Linggo, Oktubre 15, 2017

PNP outpost sa Gubat, Sorsogon, matagumpay na nilusob ng Bagong Hukbong Bayan


Pahayag sa Midya
Oktubre 16, 2017


PNP outpost sa Gubat, Sorsogon, matagumpay na nilusob ng Bagong Hukbong Bayan


Matagumpay na nilusob ng isang platun ng Bagong Hukbong Bayan-Celso Minguez Command ang outpost ng PNP-Gubat nitong Oktubre 15, alas-6 ng gabi. Nasamsam ng mga kasama ang isang ripleng armalayt, kasabay ang isang ammunition pouch na may 9 na magasin na puno ng bala.

Mabilis na nakalapit sa PNP outpost ang mga kasama nang hindi nagmamalay ang lima-kataong pulis na bantay nito. Ito ay aabot lamang 200 metros mula sa headquarter ng PNP-Gubat. Plano sana ng BHB na dis-armahan lamang ang mga elemento ng pulisya ngunit nauwi ito sa putukan nang manlaban sila. Napaslang sa nasabing reyd si PO2 Dennis Garbida. Pagkatapos ng halos pitong-minutong palitan ng putok, ligtas na umatras ang mga kasama.

Ang nasabing reyd ay isang lehitimong taktikal na opensiba ng BHB laban sa tropang AFP-PNP. Ito ay pamamarusa din sa PNP-Gubat na aktibong kalahok sa kontra-insurhensiyang Oplan Kapayapaan ng rehimeng US-Duterte. Walang pakialam ang PNP-Gubat na mag-imbestiga man lamang sa sunod-sunod na mga kaso ng pang-aabuso sa karapatang-pantao na bumiktima ng mga sibilyang Gubateno. Ang mga berdugong sundalo at pulisya ang salarin sa mga kaso ng pananakot, pambubugbog, pagbanta-sa-buhay at pamamaslang tulad ng mga pangyayari sa baranggay ng Bulacao, Naagtan, Bentuco, Sangat, Union, Casili at iba pa. Araw-gabing kinakanlong ng PNP-Gubat ang mga berdugong death squads ng AFP sa mismong sentrong bayan ng Gubat. Linalagare din ng mga death squads na ito ang mga kalsada ng Gubat sakay sa mga unplated na motorsiklong siyang ginagamit nila sa mga pamamaslang ng mga sibilyan.


Ubos-kayang labanan ang Oplan Kapayapaan ng rehimeng US-Duterte!

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!


Ka Samuel Guerrero
TagapagsalitaHuwebes, Setyembre 21, 2017

Hinggil sa dalawang magkasunod na aksyong militar ng NPA sa Gubat at Bacon District


Pahayag sa Midya
Setyembre 21, 2017


Hinggil sa dalawang magkasunod na aksyong militar ng NPA 
sa Gubat at Bacon District


Pinuputukan ng isang iskwad ng NPA ang detatsment ng 3rd Manuever Coy, 5PPSB sa Brgy. San Ignacio, Gubat noong Sept. 18 nang alas-8 ng gabi. Kasabay nito, sinunog din nila ang anim (6) na unplated na motorsiklo sa loob ng kampo na gamit ng kapulisan.

Ang nasabing aksyon ay pamamarusa sa tropang 5PPSB, PNP na aktibong kalahok, kasabay ng 31st IBPA at 5MICO, sa mga ekstra-hudisyal na pamamaslang ng mga sibilyang Sorsoganon na laganap na sa iba't-ibang bayan ng probinsya.

Sumunod na araw ng Sept 19, alas 5 ng hapon, nagka-engkwentro ang isang iskwad ng NPA at isang platun ng 31st IBPA sa Sityo Sta. Teresita, Brgy. Bato, Bacon. Paakyat sa isang mataas na burol ang mga kasama na dati na palang napoposisyunan ng tropang militar nang magka-engkwentro sila. Nakauna ng putok ang vanguard ng iskwad ng NPA kaya napuruhan ang isang elemento ng militar na napatay sa nasabing labanan. Pagkatapos ng halos sampung-minutong labanan, ligtas na umatras ang mga kasama. Ilang araw nang nasa combat operation sa mga upland baranggays ng Bacon District, Sorsogon City ang tropang 31st IBPA nang magkalabanan.


Ka Samuel Guerrero
Tagapagsalita

Miyerkules, Setyembre 13, 2017

Brgy. Kgwd. Atienza ng Brgy. Trece Martirez, Casiguran, Panibagong Biktima ng Pamamaslang ng mga Tropang Militar


Pahayag sa Midya
Setyembre 13, 2017


Brgy. Kgwd. Atienza ng Brgy. Trece Martirez, Casiguran,
Panibagong Biktima ng Pamamaslang ng mga Tropang Militar


Mariing kinokondena ng CMC ang lumalalang kaso ng ekstra-hudisyal na pamamaslang ng pasistang militar sa probinsya ng Sorsogon.

Noong Setyembre 12, 2017, binaril-patay si Brgy. Kgwd. Salvador “Buddy” Atienza ng Brgy. Trece Martirez, Casiguran, Sorsogon. Nagmamaneho ng kanyang traysikel ang biktima mula sa Sityo Cagdagat, Brgy. Boton ng parehong bayan nang sundan ang kanyang sasakyan ng dalawang (2) motorsiklo na may apat na kalalakihang sakay. Tinapatan ng mga salarin ang kanyang traysikel at saka siya pinagbabaril ng kalibre 45 pistola. Namatay si Kgwd. Atienza sa ospital.

Tanging mga militar ang may malinaw na motibo para paslangin si Kgwd Atienza dahil pinaghinalaan nila itong kasapi ng rebolusyonaryong organisasyong masa at tagasuporta ng NPA. Noong Agosto 20, 2017, sa isang pagpupulong sa sentrong bayan ng Casiguran kung saan ipinatawag ng mga opisyal ng 31st IBPA ang mga kapitan ng ilang baranggay sa parehong bayan, tinukoy ng tropang kaaway ang ilang sibilyang residente ng Casiguran na pinagsususpetsahan nilang kasapi diumano ng rebolusyonaryong organisasyong masa at tagasuporta ng NPA. Inobliga nila ang mga Brgy Captain na kailangang sabihan ang mga sibilyang pinag-iinitan nila na mag “lielow” at nagbanta pa na kung hindi susunod ay matutulad sila sa nangyari kay Brgy. Kapitan Oscar Jetomo, ang pinaslang na Brgy. Captain ng Brgy. Marinas, Gubat. Sa pagkakataong iyon, indirektang ipinagmayabang pa ng mga buhong na tropang 31st IBPA na sila nga ang pumaslang kay Kap. Jetomo. Sa Brgy. Trece Martirez, binanggit ng mga militar na dalawang baranggay kagawad diumano ang kanilang target. Bago ang pamamaslang na ito, noong unang linggo ng Agosto, nagparehistro ng blotter sa baranggay at sa PNP-Casiguran si Kgwd Atienza nang batuhin ang kanyang traysikel at mabasag ang salamin nito ng dalawang di-kilalang kalalakihan na naghanap sa kanya at ilang minutong umabang sa labas ng kanyang bahay. Sa panahong iyon, isa ang Brgy. Trece Martirez sa binabalik-balikan ng operasyong kombat ng tropang 31st IBPA.

Malinaw na mga militar ang ekstra-hudisyal na pumaslang kay Kgwd Atienza. Samantala, bistado ang pagtatakip sa kabaro niya at kasinungalingan ni PSSupt.Tejada, Police Prov. Director ng Sorsogon, sa biglaan at malisyosong pagbibintang niya sa NPA ng nasabing pamamaslang. Katawa-tawa siya nang wala namang maisagot ukol sa batayan ng ganitong suspetsa ng kapulisan bilang anggulo sa pamamaslang, pagkatapos niyang sabihin na iimbestigahan pa lamang nila ang kaso.

Kondenahin ang lumalalang kaso ng abusong militar laban sa mamamayang sibilyan!


Ka Samuel Guerrero
Tagapagsalita

Biyernes, Setyembre 8, 2017

Matagumpay na NPA ambush, lehitimong aksyong militar

Pahayag sa Midya
September 8, 2017Matagumpay na NPA ambush, lehitimong aksyong militar


Isang buwan na ang nakalipas mula nang mapuruhan ng NPA ang tropang 31st IBPA ng AFP sa matagumpay na ambus sa Casili, Gubat at lalo pang lumalala ang mga desperadong hakbangin ng AFP sa kabila ng kanilang malinaw na pagkatalo.

Ang pinakahuling hakbangin ng AFP laban sa rebolusyonaryong kilusan ay ang pagkriminalisa sa nasabing ambus. Nitong unang linggo ng Setyembre, isinampa ang kasong murder at frustrated murder laban sa walong personaheng pinaghihinalaan nilang mga kasapi ng NPA, kabilang ang ilang sibilyan.

Ang matagumpay na Casili ambush noong Agosto 7 ay isang lehitimong operasyong militar ng NPA at hindi isang krimen laban sa mamamayan. Ang lahat ng taktikal na opensiba ng NPA, sa anumang anyo, ay bahagi ng tungkulin nito bilang rebolusyonaryong armadong hukbo ng Demokratikong Gubyernong Bayan at ng buong rebolusyonaryong kilusan. Ang CPP-NPA-NDF, bilang belligerent state ay may karapatang maglunsad ng mga taktikal na opensiba at hakbang pamamarusa laban sa kalaban nitong estado at mga elementong itinuturing nitong banta sa kanyang nasasakupan. Bilang rebolusyonaryong hukbo, tungkulin ng NPA na samsamin ang armas at supilin ang reaksyunaryong hukbong AFP-PNP hanggang sa ito ay lubusang mapahina at maagaw ang kapangyarihang pampulitika mula sa reaksyunaryong gobyernong pinagsisilbihan ng AFP-PNP.

Ang pagsasampa ng mga gawa-gawang kasong kriminal laban sa mga personahe na pinaghihinalaan nilang may kaugnayan sa rebolusyonaryong kilusan ay walang merito. Ito ay bahagi ng opensibang legal ng AFP na kahit napaka-imposible ng mga batayan ng kaso, peke ang mga ebidensya pati na ang mga saksi ay patuloy na ginagawa para siraan ang rebolusyonaryong kilusan at gipitin ang mga tinatarget nilang personahe ng kilusan. Ang pagdawit sa mga sibilyan sa nabanggit na gawa-gawang kaso ay lalunang hindi katanggap-tanggap at malinaw na paglabag sa karapatang-pantao at mga batas sa digmaan.Ka Samuel Guerrero
Tagapagsalita

Huwebes, Agosto 24, 2017

SPO1 Nestor Austero, Hinatulan ng Kamatayan ng Hukumang Bayan


Pahayag sa Midya
Agosto 25, 2017


Isinakatuparan ng Celso Minguez Command-BHB ang hatol na kamatayan ng hukumang bayan laban sa isang aktibong elemento ng PNP-Bulan na masigasig sa kontra-insurhensiyang operasyon nito.

Hinatulan ng kamatayan ng hukumang bayan si SPO1 Nestor Austero ng PNP-Bulan dahil sa malinaw at direktang pagkakasangkot nito sa paglalatag ng mga impormer sa ilang baranggay ng bayan ng Bulan at pagiging masigasig sa mga kontra-insurhensyang operasyon nila:

Noong Abril 2015, isinumbong ng isang impormer ni SPO1 Austero sa Baranggay Recto, Bulan ang presensya ng yunit ng BHB sa kanilang baryo na nagresulta sa combat operation ng magkakumbinang tropa ng pulis at sundalo at panghaharas sa ilang sibilyang magsasaka sa lugar na pinagbibintangan nilang sumusuporta sa BHB.

Noong 2016, nakilala si SPO1 Austero ng mga sibilyan sa Brgy. Calpi, Bulan na kasabay ng mga tropang pulis at militar na nanghaharas sa isang pamilya na residente dito. Gusto nilang halughugin ang bahay ng pamilya kahit na walang search warrant. Habang nakikipag-usap ang mga opisyal sa baranggay sa mga tropang kaaway para pigilan sila at proteksyunan ang hinaharas na pamilya, pilit na pumasok sa bakuran si SPO1 Austero at nagpumilit pang pumasok sa bahay.

Noong Hulyo 2017, muling inireport ng mga impormer ni SPO1 Austero ang presensya ng mga kasama sa Baranggay Namo at Recto ng bayan ng Bulan.

Bagama't bahagi ng trabaho ng kapulisan ang mag-operasyon bilang bahagi ng kontra-insurhensyang programa ng reaksyunaryong gubyerno na bahagi ang PNP, selektibo pa rin ang patakaran ng rebolusyonaryong kilusan kaugnay sa pagpaparusa ng mga elemento ng PNP. Yaong lamang mga pulis na napatunayan sa paglilitis ng hukumang bayan na direktang embwelto sa mga pang-aabuso sa karapatang-pantao ng mamamayan at masigasig sa gawaing paniktik laban sa rebolusyonaryong kilusan ang pinaparusahan. Ang pagpaparusa kay SPO1 Austero ay babala sa iba pang pulis na huwag gumawa na mga krimeng tulad ng ginawa nito.

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!


Ka Samuel Guerrero
Tagapagsalita