Martes, Mayo 6, 2014

Ambisyosong kasinungalingan ukol sa labanan sa Brgy Cococabitan, Bulan, Sorsogon, bahagi ng malawakang kampanyang saywar at raket ng mga opisyal ng 9th ID-PA at 903rd Bde PA

Bagong Hukbong Bayan
Celso Minguez Command
Probinsiya ng Sorsogon


Pahayag sa Midya
Mayo 6, 2014


Ambisyosong kasinungalingan ukol sa labanan sa Brgy Cococabitan, Bulan, Sorsogon, bahagi ng malawakang kampanyang saywar at raket ng mga opisyal ng 9th ID-PA at 903rd Bde PA

Sinungaling na ipinagyabang ni Brig. Gen. Joselito Kakilala, CO ng 903 Bde PA ang diumano pagkakapatay nila sa isang mataas na opisyal ng BHB at PKP sa rehiyon ng Bikol na pinangalanan nilang "Ka Cenon" sa labanan na naganap sa Brgy Cococabitan, Bulan, Sorsogon noong ika-9 ng umaga, Abril 27, 2014. Nagpakana nito si Brig. Gen. Kakilala upang kulimbatin ang P2.5 milyong reward money  para sa gawa-gawang accomplishment na ito at para maghasik ng itim na propaganda laban sa rebolusyonaryong kilusan, palabasing napahina na ang BHB sa probinsiya ng Sorsogon at sa Bikol, linlangin ang mamamayan at pagtakpan ang panibago nilang human rights violation pagkatapos ng nasabing engkwentro.

Sa kabilang banda, pinaparangalan ng Celso Minguez Command si Rudy "Ka Uno" Gracilla, isang pulang mandirigma na siyang namartir sa nasabing labanan sa pagitan ng isang 3-kataong tim ng BHB-Sorsogon at isang platung pinagkumbinang tropa ng 31st IBPA at 5th Scout Ranger Coy. Si Ka Uno ay nagmula sa uring magsasaka ng Brgy. Recto, Bulan, Sorsogon bago siya naging mahusay na kasapi ng BHB. Ipinakita ni Ka Uno ang buong tapang na pakikihamok sa tropang kaaway at determinasyong pagkaitan ng dagdag pang bentahe ang kalaban nang matagumpay niyang maitago ang kanyang ripleng armalayt kahit na duguan na sa labanan kaya  hindi nasamsam ng mga pasista ang kanyang isyung baril sa kabila ng paggamit nila ng mga asong K9.  Pagkatapos ng 10-minutong labanan, binintangan ng AFP na kasapi ng Bagong Hukbong Bayan ang mismong kapitan ng Brgy Cococabitan na si Brgy. Kapitan Eddie Albor at hanggang ngayon ay iligal na nakakulong sa Sorsogon City District Jail dahil sa mga gawa-gawang kaso ng AFP.

Naglalaway ang mga opisyal ng 9th ID-PA at 903rd Bde PA sa pangunguna ni Brig. Gen. Kakilala na masindikato ang P2.5M reward money kaya pinalabas nilang ang napatay sa naturang engkwentro ay si Ka Cenon. Matagal nang raket ng mga opisyal ng AFP na pagkakitaan at kurakutin ang pondo para sa mga reward money at pondo ng inutil nilang programa sa pagpapasuko. Matagal na ring lantad sa publiko na gatasan ng mga opisyal militar ang mismong pondo ng AFP. Lalong luminaw ang raket ng mga opisyal ng 9th IDPA at 903rd Bde na ibulsa ang P2.5M reward money nang pilit nilang pinapapirma si Brgy Kapitan Eddie Albor sa isang sinumpaang salaysay na nagsasaad na si Ka Cenon nga ang napatay sa engkwentro sa kanilang barangay kapalit ang pagpapalaya sa kanya.

Ang raket na ito ng mga matataas na opisyal ng 9th ID-PA at 903rd Bde PA at ang panggigipit nila kay Brgy. Kapitan Eddie Albor, na panibagong record ng human rights violation, ay nagpapatunay sa pasista, anti-mamamayan at buktot na institusyon ng AFP. Ang patuloy na paghahasik ng itim na propaganda tulad ng pagpapakana ng maruruming intriga at gawa-gawang kaswalti laban sa mga kilalang lider ng rebolusyonaryong kilusan sa probinsiya ay bahagi ng malawakang kampanyang saywar na tampok na bahagi ng Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Noynoy Aquino. Layunin ng maruming kampanyang saywar ng Oplan Bayanihan na ipawalang saysay ang rebolusyonaryong kilusan sa mata ng mamamayan upang bigyang katwiran ang todo-todong gyera laban sa CPP-NPA-NDFP. Bahagi rin ng kampanyang saywar ng AFP ang pagpapakana ng 'localized peace talks' sa probinsiya ng Sorsogon.


Ka Samuel Guerrerro
Tagapagsalita

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento