Linggo, Abril 2, 2017

“Localized Peacetalks”, Sabotahe sa Usapang Pangkapayapaan ng 903rd Bde PAPahayag sa Midya
Abril 2, 2017


“Localized Peacetalks”, Sabotahe sa Usapang Pangkapayapaan ng 903rd Bde PA

Malugod na sinusuportahan ng Celso Minguez Command ang muling pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan. Tulad ng libo-libong rebolusyonaryong pwersa sa buong bansa, umaasa ang CMC na magiging mabunga ang ika-apat na usapan na nakatakda ngayong mag-uumpisa sa The Netherlands. Ang rebolusyonaryong pwersa ay pumapasok sa usapang pangkapayapaan sa tanging layuning ipaglaban ang mga demokratikong interes ng mamamayan at bahagi nito ang pagkakamit ng matagalan at makatarungang kapayapaan.
Sabotahe sa usapang pangkapayapaan ang "localized" peacetalks na nais igiit ni Col. Fernando Trinidad, commanding officer ng 903rd Bde PA. Malinaw sa militaristang giit ni Col Trinidad na hindi sila sumusuporta sa peacetalks, tulad ng posisyon ng buong reaksyunaryong AFP. Hindi ito nakapagtataka sa 903rd Bde PA dahil hindi naman ito tumupad sa sariling deklarasyon ng tigil-putukan noong nakaraaan, mula Agosto 2016 hanggang Enero 2017. Sa panahong iyon, todo-todong operasyong militar at atake sa mamamayang Sorsoganon ang isinagawa ng 903rd Bde PA. Ang linya ng "localized peacetalks" ay naglalayon lamang buwagin ang pagkakaisa ng mga rebolusyonaryong pwersa at walang ibang nais kundi pasukuin ang rebolusyon.
Kailangang maging mas mapagbantay ang CMC-BHB at ang mamamayang Sorsoganon sa higit pang sabotahe ng AFP-PNP-CAFGU sa usapang pangkapayapaan laluna sa kalagayang walang idineklarang tigil-putukan ang alinman sa GRP at NDFP. Kailangang bantayan at labanan ang nagpapatuloy na atake ng 903rd Bde PA laban sa rebolusyonaryong pwersa at mamamayan ng Sorsogon.

Labanan ang mga militaristang mananabotahe ng kapayapaan sa Rehimeng Duterte!
Isulong ang digmang bayan hanggang makamit ang matagalan at makatarungang kapayapaan!


Ka Samuel Guerrero
TagapagsalitaWalang komento:

Mag-post ng isang Komento